نمایشگاه درباره بیماری ایدز در استان یزد

انجمن مددکاران اجتماعی ایران شعبه یزد طرح اطلاعرسانی و آگاهی بخشی در خصوص بیماری ایدز را با همکاری انجمن علمی دانشجویی مددکاری اجتماعی دانشگاه یزد، مرکز مشاوره و بهداشت دانشگاه یزد و مرکز مشاوره بیماری های رفتاری دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد در روز های ۱۵ ، ۱۶ آذر ماه به مناسبت روز جهانی ایدز با برپایی غرفه های در سطح دانشگاه  یزد برگزار نمود.

unnamed۲۰۱۶۱۲۰۶_۱۲۲۱۴۶ ۲۰۱۶۱۲۰۶_۱۲۲۲۵۷