هفتمین همایش روز ملی علوم اجتماعی

هفتمین همایش روز ملی علوم اجتماعی سیزدهم آذرماه از ساعت ۱۰ تا ۱۸ به صورت آنلاین برگزار می شود.

در این همایش یاد اساتید تازه درگذشته علوم اجتماعی ایران استاد غلام‌عبّاس توسّلی، استاد مهدی طالب و استاد منوچهر آشتیانی گرامی داشته می شود.

انجمن جامعه‌شناسی ایران و موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم برگزار کنندگان اصلی و دانشگاه ها و  انجمن های علمی از جمله انجمن مددکاران اجتماعی ایران جزو همکاران این همایش هستند.