همایش مددکاری اجتماعی و سلامت اجتماعی در یزد

Madad Kari1

انجمن مددکاران اجتماعی ایران در استان یزد همایش مددکاری اجتماعی و سلامت اجتماعی را برگزاری می کند.
دبیری این همایش را که با مشارکت نهادهای دولتی و غیردولتی استان مانند نیروی انتظامی، اداره کل بهزیستی، ستاد مبارزه با مواد مخدر استان و دانشگاه های یزد و علوم پزشکی یزد برگزار می شود مسئول انجمن مددکاران اجتماعی ایران در استان یزد بر عهده خواهد داشت.
مکان و زمان مراسم در روز چهارشنبه ۲۹ اردیبهشت ۹۵ در یزد، میدان عالم، جنب درمانگاه شاه ولی دانشگاه یزد، سالن آمفی تئاتر دکتر جلیل شاهی خواهد بود.