همایش ۶۰ سال برای ترسیم چشم انداز مددکاری اجتماعی در ۲۰ سال آینده است

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، در گفت و گو با خبرنگار ایرنا گفت: همه سازمان ها در حوزه مددکاری اجتماعی وظایفی دارند که باید به آن عمل کنند. این وظایف در عرصه های مختلف توانمندسازی ، سیاستگذاری، اجرایی، آموزش و پژوهش نمود پیدا می کند.
چلک با اشاره به برگزاری کنگره ملی ‘ ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران’ با همکاری ایرنا ،گفت: در این کنگره چند هدف دنبال می شود و مهم ترین هدف آن نیز این است که ۶۰ سال عملکرد سازمان ها و دستگاه های مختلف در حوزه مددکاری اجتماعی ، ثبت و مستندسازی شود.

photo_2017-08-31_01-49-35-546x365

وی ، ترسیم چشم اندازه ۲۰ سال آینده مددکاری اجتماعی دستگاه ها براساس وظایف شان، ترسیم چشم اندازه آینده مددکاری اجتماعی ایران و بازتعریف مددکاری اجتماعی برمبنای مولفه های جدید جهانی را از دیگر اهداف برگزاری کنگره ملی ‘ ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران’ عنوان کرد.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با یادآوری تاسیس رشته مددکاری اجتماعی در سال ۱۳۳۷ در ایران، گفت: برپایی نمایشگاه دستاوردهای مددکاری اجتماعی در حوزه های علمی و اجتماعی و تجلیل از فعالین مددکاری اجتماعی در طول ۶۰ سال از برنامه های جنبی کنگره ملی ‘ ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران’ به شمار می رود.
چلک افزود: مددکاری اجتماعی در برخی عرصه ها مانند حقوق شهروندی و سلامت اجتماعی نیاز به بازتعریف دارد .
وی یادآور شد: امروز مددکاری اجتماعی براساس مولفه های انسجام اجتماعی، نظم اجتماعی، توانمندسازی، حقوق شهروندی ، مسئولیت اجتماعی، عدالت اجتماعی، سرمایه اجتماعی و مدارای اجتماعی تعریف می شود.
به گزارش ایرنا ، کنگره ملی ‘ ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران’ روزهای ۲۷ و ۲۸ آذرماه امسال در تهران برگزار می شود.