همدردی با خانواده محترم مرحوم احمد جهان تیغ

با نهایت تأسف، فقدان همکار ارجمندمان جناب آقای احمد جهان تیغ، مسئول سابق دفتر انجمن در استان سیستان و بلوچستان، مددکار اجتماعی با سابقه و معاون اجتماعی بهزیستی استان را به خانواده محترم ایشان، همکاران بهزیستی استان سیستان و بلوچستان و جامعه مددکاری اجتماعی تسلیت عرض نموده و برای روح آن مرحوم، غفران الهی و برای بازماندگان، شکیبایی و تسلای خاطر آرزومندیم.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران