همدردی

بسمه تعالی

تسلیت
تسلیت

بدینوسیله به استحضار می رساند مراسم ختم  مرحوم احمد صفری واحد از مددکاران اجتماعی در روز شنبه مورخ ۷/۱۱/۹۱ از ساعت ۱۵:۳۰ لغایت۱۷ در مسجد نور واقع در میدان فاطمی تهران برگزار می گردد.

انجمن مددکاران اجتماعی ایران این مصیبت را به خانواده محترم مصاب تسلیت گفته برای آن مرحوم غفران الهی و برای باز ماندگان صبر جزیل از خداوند مسئلت می نماید.

منبع:روایط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران