پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

همدردی

بسمه تعالی

تسلیت

تسلیت

بدینوسیله به استحضار می رساند خواهر آقای صنعتی نیا  از  مددکاران اجتماعی   به رحمت خدا رفته اند.

انجمن مددکاران اجتماعی ایران این مصیبت را به ایشان و خانواده محترم مصاب تسلیت گفته برای آن مرحومه غفران الهی و برای باز ماندگان صبر جزیل از خداوند مسئلت می نماید.

منبع:روایط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

۰

مطالب مرتبط