هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران

بر اساس اساسنامه انجمن، اعضای هیات مدیره متشکل از هفت عضو اصلی و دو عضو علی البدل هر سه سال یکبار در مجمع عمومی که با حضور اکثریت اعضای انجمن برگزار می شود انتخاب می شوند. اعضای هیات مدیره انجمن در دوره فعلی بر اساس انتخابات ۲۷ دیماه ۱۳۹۶ عبارت اند از:

IMGL1032-290x193دکتر سید حسن موسوی چلک

سمت: عضو  و رئیس هیات مدیره

ایمیل: Hmch47@yahoo.com

وبسایت شخصی: mousavichalak.ir

IMG_5207-214x218

محترم رمضانلو

سمت: عضو علی البدل هیات مدیره

ایمیل: ramezanloo_m@yahoo.com

 

Untitled

عباسعلی یزدانی

سمت: عضو هیأت مدیره و خزانه دار

ایمیل: abbasayazdani@gmail.com

 IMG_1847-300x253

حامد علمایی

سمت: عضو هیات مدیره

ایمیل: eurack@gmail.com

dr-mohamadhossainjavadi-290x195
دکتر سید محمد حسین جوادی

سمت: عضو هیأت مدیره

ایمیل: smh_javadi2001@yahoo.com

photo_۲۰۱۷-۰۴-۱۹_۱۳-۲۶-۱۸-222x218مهدی سروی همپا

سمت: عضو هیأت مدیره

ایمیل:mehdi.hampa@yahoo.com

IMG_3572-300x297

امیر مغنی باشی منصوریه

سمت: عضو هیات مدیره

ایمیل: amir.moghani@yahoo.com

 

 

7-1-197x300-197x300
غلامعلی قربانی

سمت: — (استعفا- مطابق اساسنامه، خانم محترم رمضانلو که عضو اول علی البدل بودند جایگزین ایشان شدند)

ایمیل: Ali.ghorbany@gmail.com

 

علی صادقی
علی صادقی

سمت: عضو علی البدل هیات مدیره

ایمیل: Ali_s_1363@yahoo.com

IMG_0263-246x218

هایده بهبودی

سمت: بازرس اصلی

ایمیل: behboudi_sw@yahoo.co​m

ماندانا جواهری

سمت: بازرس علی البدل

ایمیل: hamraz_clinic@yahoo.com

 

 

اعضای هیات مدیره های قبلی (۱۳۹۲-۱۳۹۶)

اعضای هیات مدیره های قبلی (۱۳۸۹-۱۳۹۲)

اعضای هیات مدیره های قبلی