پیام تبریک رئیس انجمن به مناسبت هفته نیروی انتظامی

 

 

سردار سرتیپ پاسدار حسین اشتری

فرمانده محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

نام گذاری روز ها به مناسبت خاص فرصتی برای سپاسگزاری و بیان دیدگاه ها در ارتباط با آن مناسبت می باشد. هفته نیروی انتظامی یکی از مناسبت هاست که در ابتدا ضمن تبریک این مناسبت به همه دست اندرکاران ناجا، مراتب سپاسگزاری خود را از تلاش های نیروی انتظامی در حوزه های مختلف بویژه در حوزه اجتماعی و مددکاری اجتماعی اعلام می دارم. همانگونه که استحضار دارید، امنیت یکی از مهم ترین و بحث برانگیزترین موضوعات و مفاهیمی است که امروزه در جوامع و گروه های انسانی مطرح شده و مورد توجه قرار گرفته است. بدون شک یکی از راه های تحقق چنین شرایطی بهره گیری از ظرفیت متخصصین حوزه های مختلف از جمله مددکاران اجتماعی است که حدود دو دهه است با تاسیس مراکز مددکاری اجتماعی در ناجا ارتقاء رویکرد اجتماعی مورد توجه قرار گرفته است. به گونه ای که در بازدیدی که مسئولین جهانی مددکاری اجتماعی از جمله دبیرکل فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی، رئیس انجمن دانشگاه های مددکاری اجتماعی، رئیس منطقه آسیا و اقیانوسیه فدراسیون از این مراکز داشتند اعلام کردند که ایران تنها کشوری است که در کلانتری که محل رجوع مردم هست مددکار اجتماعی مستقر دارد. توسعه کمی و کیفی و مناسب در حوزه مددکاری اجتماعی، حضور موثر در مجامع علمی و تولیدات علمی مرتبط با حوزه اجتماعی از جمله مددکاری اجتماعی، انجام پژوهش های مفید، تشکیل کارگروه های تخصصی با هدف ارتباط بیشتر با نخبگان اجتماعی و… نیز از جمله اقدامات دیگر حوزه اجتماعی ناجا محسوب می شود. بدون شک یکی از راه های قضازدایی و کاهش پرونده های قضایی و ایجاد سازش بین شاکی و متشاکی  و حتی اختلافات خانوادگی مراجعه کننده به پاسگاه ها وکلانتری ها و میانجیگری که در قانون آیین دادرسی کیفری بر آن تاکید شده است می تواند از طریق تقویت مددکاری اجتماعی ناجا اتفاق بیفتد. اگر چه فکر می کنم که در این راه نیاز هست تا اختیارات قانونی مددکاران اجتماعی در نیروی انتظامی افزایش پیدا کند و در صورت لزوم در سیاستگذاری های انتظامی و قضایی و حتی سیاستگذاری های اجتماعی با هدف تقویت نقش مددکاران اجتماعی و به طور عام تقویت رویکردهای اجتماعی بازنگری صورت گرفته  تا بتوان از این ظرفیت بیش از پیش در جهت افزایش سلامت اجتماعی و احساس امنیت و قضازدایی استفاده کرد تا از این طریق بستر برای جلب مشارکت اجتماعی در تحقق امنیت اجتماعی پایدار بیش از پیش فراهم شود انشاءا…

توفیق، عزت و سربلندی شما را از خداوند منان مسئلت می نماییم.

دکتر سید حسن موسوی چلک

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران