پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

پیام تبریک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران به مناسبت روز خبرنگار

پیام تبریک رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران به مناسبت روز ۱۷ مرداد به شرح زیر است:

به نام خدایی که در این نزدیکی است

روز هفدهم مرداد، روز گرامیداشت بخش مهمی از یک جامعه مردم سالار است. خبرنگاران و روزنامه نگاران گسترش شفافیت و ارتقاء آگاهی عمومی را بر عهده دارند که پایه توسعه عدالت اجتماعی در جامعه است. مطبوعات و دست اندرکاران آن کمک می کنند اخلاق اجتماعی در جامعه دچار اضمحلال نشود، مسیر ترقی و توسعه سلامت اجتماعی هموارتر گردد و اعضای جامعه بیاموزند که همه برای حفظ جامعه مسئول هستند.

حوزه اجتماعی ایران در سالهای اخیر از زحمات خبرنگاران این بخش منفعت زیادی برده است و در کنار نهادهای دولتی و غیردولتی کوشیده اند تا شاخص های سلامت و آسیب های اجتماعی کشور از پستو خارج شود و به صورت عیان تر مطرح شود.

این روز را بهانه می کنیم تا از زحمات همه خبرنگاران، روزنامه نگاران و سایر اعضای حوزه اطلاعرسانی به ویژه در حوزه اجتماعی سپاسگزاری کنم.

سید حسن موسوی چلک

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

۰

مطالب مرتبط