پیام تسلیت رئیس انجمن ایران به مناسبت فوت رئیس سندیکای مددکاران اجتماعی مصر

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران طی پیامی، درگذشت آقای دکتر اسامه برهان، رئیس فقید سیندکای عمومی حرفه های اجتماعی مصر را تسلیت گفت.

سندیکای حرفه های اجتماعی مصر عضو فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی است.