چه زمانی تابوی آموزش روابط جنسی ایمن شکسته می شود؟

ایدز

خبر گزاری مهر روز گذشته خبری را از اداره ایدز وزارت بهداشت اعلام کرد مبنی بر افزایش افراد مبتلا به ایدز در سال ۱۳۹۱ از طریق روابط جنسی. طبق این گزارش از سال ۱۳۶۵ تا اول فروردین ۱۳۹۲ تعداد ۲۶۱۲۵ نفر افراد مبتلا به اچ.آی.وی و ایدز شناسایی شدند که زنان۲/۱۰ در صد را تشکیل می دهند. این نکته را هم در نظر داشته باشیم این آمار شامل همه افراد مبتلا نیست و در خوش بینانه ترین حالت این آمار باید با ضریب ۴ یا ۵ محاسبه شود) ۶/۳۳ درصد از طریق روابط جنسی و ۱.۵۲ درصد از طریق اعتیاد تزریقی مبتلا شدند. طبق این آمار و آمار های سال قبل توجه به چند نکته ضروری می باشد:

۱-    آمار زنان مبتلا در حال افزایش است.گرچه هنوز وجه غالب مردان، مبتلا هستند.

۲-  بیشترین گروه درگیر جمعیت فعال کشور یعنی۲۵ تا ۳۴ ساله هستند.

۳- در سال ۱۳۹۰ افراد شناسایی شده از طریق روابط جنسی غیر ایمن(محافظت نشده) نسبت به سال ۱۳۸۹ حدود ۲/۲۱ درصد تغییرات مثبت داشته است ولی در سال ۱۳۹۱ نسبت به سال ۱۳۹۰ این تغییرات به ۶/۳۳ درصد افزایش پیدا کرده است.

۴-  خوشبختانه با تدابیر اتخاذ شده انتقال از طریق فراورده های خونی طبق این گزارش در سال ۱۳۹۱ صفر اعلام شده است.

۵-  این افزایش نباید منجر به بی توجهی یا کم توجهی به موضوع انتقال ایدز از طریق اعتیاد تزریقی شود چرا که هنوز اعتیاد تزریقی رتبه اول را دارد.ولبی در مقایسه با کل افراد شناسایی شده در این مدت اعتیاد تزریقی۶/۶۸ درسد را در بر می گیرد که این نسبت در سال ۱۳۹۲ به ۱/۵۲ درصد کاهش پیدا کرده است.

۶-  در زمینه اعتیاد تزریقی با انجام اقدامات کاهش آسیب شاهد این کاهش بودیم و مراکز کاهش آسیب را پذیرفتیم ولی آیا در خصوص روابط جنسی هم این گونه خواهد بود؟بدون شک بیشترین افرادی که از طریق روابط جنسی غیر ایمن یا محافظت نشده مبتلا شسدند دارای روابط نامشروع بودن و با توجه به زیرزمینی بودن این نوع ارتباطات وحساسیت های که در جامعه در این زمینه وجود دارد ما نمی تواتیم همچون اعتیاد، مراکز کاهش آسیب را در جامعه فعال و فراگیر کنیم  و مقاومت های زیادی خواهد شد. (گر چه امروزه توجه به آموزش در این زمینه یک ضرورت است در غیر این صورت در آینده ایدز مشکلات جدی تری را برای ما ایجاد خواهد کرد که مدیریت آن به مراتب دشوار تر از اعتیاد خواهد بود).

۷- بپذیریم که در ابین زمینه باید اطلاع رسانی کرد و به مردم در رابطه با روابط جنسی ایمن اطلاعات صحیح و بموقع داد  و این تابو را شکست.

سید حسن موسوی چلک

رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران