کارگاه پژوهش کیفی در انجمن استان یزد

کارگاه آموزشی یک روزه روش تحقیق کیفی با رویکرد مددکاری اجتماعی  ویژه مددکاران اجتماعی ۲۵/۹/۹۵ به همت انجمن مددکاران اجتماعی ایران شاخه یزد در محل دانشگاه یزد برگزار شد.

این کارگاه با هدف ارتقای سطح علمی و تخصصی مددکاران اجتماعی و با شرکت ۲۰ نفر برگزار شد.

دکتر سید رضا جوادیان مسئول شعبه یزد انجمن مددکاران اجتماعی ایران  در این کارگاه گفت: روش تحقیق کیفی در مددکاری اجتماعی از اهمیت بالای برخوردار است و با آموزش درست می شود کیفیت و کمیت این نوع تحقیقات را در مددکاری اجتماعی بهبود بخشید .

مسئول انجمن مددکاران اجتماعی ایران در استان یزد افزود : مدرس کارگاه آقای دکتر حسین افراسیابی هستند که چندین سال در حوزه پژوهش کیفی سابقه دارند ایشان عضو هیات علمی دانشگاه یزد و رئیس مرکز تحقیقات علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه یزد هستند.

 

photo_2016-12-19_04-37-15 photo_2016-12-19_04-37-34 photo_2016-12-19_04-38-01