کانال تلگرامی انجمن مددکاران اجتماعی ایران راه اندازی شد

کانال تلگرامی انجمن مددکاران اجتماعی ایران راه اندازی شد.

اخبار و اطلاعات مرتبط با انجمن مددکاران اجتماعی ایران و کنگره بین المللی ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران را می توانید در نشانی تلگرامی زیر دنبال کنید:

 

https://t.me/joinchat/AAAAAEL9ngWMjGt5GwvjZg

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

photo_۲۰۱۷-۱۰-۱۷_۰۲-۲۶-۳۱