کمبود ۵۰ هزار مددکار اجتماعی در کشور

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با تاکید بر استفاده از ظرفیت مددکاران اجتماعی و مشاوران در راستای پیشگیری و کاهش بزهکاری جامعه گفت: کشور در حال حاضر با کمبود ۵۰ هزار مددکار اجتماعی مواجه است.

سید حسن موسوی چلک در گفت و گو با ایسنا اظهار کرد: در حال حاضر ۱۰ هزار مددکار اجتماعی در کشور فعالیت دارند اما در این زمینه باید رویکرد رشد و تربیت مشاوران در دانشگاه ها تقویت شود.

وی با تاکید بر اینکه نباید حوزه اجتماعی در حاشیه نگهداشته شود، ادامه داد: امروز حوزه اجتماعی با امنیت جامعه گره خورده و ایجاد امنیت در گروی تقویت ظرفیت و بسترها با رویکرد سلامت اجتماعی است نه با زور.

 

تشکیل پرونده اجتماعی قبل از تولد، نیاز جامعه است

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در ادامه سخنان خود تشکیل پرونده اجتماعی قبل از تولد را یک ضرورت دانست و اظهار کرد: امروز خانواده ها در حوزه جسمانی نوزاد از زمان تولد به بهداشت مراجعه کرده و کارت سلامت دریافت می کنند و این مقوله در حوزه اجتماعی نیز باید فرهنگ سازی شود.

موسوی چلک با طرح این سوال که پس از اتمام دوران حبس فرد بزهکار، چگونه باید بستر پذیرش وی در جامعه فراهم شود؟ گفت: با تشکیل پرونده مددکاری و بررسی سوابق شخصیتی افراد، بسیاری از مشکلات حل می شود.

وی یکی از چالش های اساسی در حوزه مددکاری اجتماعی را فقر دانش به ویژه دانش بومی دانست و افزود: متاسفانه در رشته مددکاری اجتماعی و مشاوره، ارتباط ایران با جامعه علمی جهان خیلی زیاد نیست.

وی با بیان اینکه نیازمند ایجاد سازمان مددکاری اجتماعی هستیم، تصریح کرد: در حوزه مشاوره، پزشکی، دامپزشکی، مهندسی، کشاورزی نظام هایی ایجاد شده که از جامعه هدف حمایت صنفی کرده و با نظارت تخصصی صلاحیت فرد بررسی می شود اما در حوزه مددکاری هر فردی ورود می کند.

این مسئول خواستار حضور پر رنگ مددکاران و مشاوران در سیاست گذاری های اجتماعی شد و خاطرنشان کرد: در برنامه ششم این حضور دیده شده اما آمار سیاست گذاران اجتماعی که با رشته مددکاری اجتماعی آشنایی داشته باشند، نزدیک به صفر است.

موسوی چلک حرکت کند به سمت استفاده از تولید دانش بومی، علیرغم وجود ظرفیت و رشته های دانشگاهی را از چالش هایی عنوان کرد که باید مورد بازنگری قرار گیرد.

وی تاثیر پذیری حوزه اجتماعی از سایر حوزه ها را از مشکلات امروز جامعه توصیف کرد و گفت: مسکن مهر تاسیس می کنیم، سهام عدالت و یارانه می دهیم اما بدون پیوست اجتماعی که عوارض آن به سمت سازمان های اجتماعی می آید.

hasan-mousavi-864x576

وی اضافه کرد: تقویت رویکرد سلبی با مددکاری اجتماعی، همخوانی ندارد.

موسوی چلک در ادامه سخنان خود با اشاره به اینکه مردم کشورمان خدمات مددکاری اجتماعی را لمس نکرده اما پسماند آن را لمس کردند، اظهار کرد: امروز در دنیا از مددکار اجتماعی انتظار می رود نقش خود را در توسعه اجتماعی تعریف کرده و در تغییر اجتماعی و ایجاد نظم، امنیت، سرمایه، رفاه، سلامت اجتماعی و بهزیستی مداخله نماید.

وی توصیه کرد: باید با پرهیز از کار جزیره ای در حوزه مددکاری، موضوعات مددکاری اجتماعی که یک کار فرابخشی است با هم افزایی بیشتر پیگیری شود تا منابع مالی در ادارات و ارگان های دولتی درست مصرف و هزینه شود.

وی یادآور شد: امروز باید حد فاصل خانه و کلانتری، با حضور مددکاران اجتماعی پر شود و با رویکرد محله محور و با استفاده از ظرفیت های غیر دولتی، کار را پیش ببریم.