کمک به زلزله زدگان فقط محدود به روزهای اول نیست/ کمک ها باید ادامه دار باشد

مددکاران اجتماعی در حادثه کرمانشاه از روز اول حضور یافته اند  نقش فعال دارند.

عباسعلی یزدانی، عضو هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان این مطلب به روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: از وقوع حادثه استان کرمانشاه همه کشور سوگوار شده اند و همه باید کمک کنند.

این عضو هیات مدیره انجمن ادامه داد: نامه نگاری های لازم برای اعلام آمادگی انجمن مددکاران اجتماعی ایران برای حضور در مناطق زلزله زده بلافاصله به مراجع تصمیم گیری صورت گرفته و تیمی از انجمن مددکاران اجتماعی ایران در استان کرمانشاه از روز اول در محل حادثه حضور داشته اند و نمایندگان استانهای کردستان، لرستان و خوزستان نیز با هماهنگی های لازم با سازمانهای مسئول به منطقه اعزام شده اند. در صورت نیاز به نیروی بیشتر، به سایر اعضای داوطلب انجمن در سراسر کشور نیز فراخوان خواهد شد.

یزدانی افزود:  یادمان نرود که کمک به افراد درگیر در زلزله فقط محدود به روزهای پرالتهاب اول نیست و یاری رسانی باید مداوم باشد. ما اعتقاد داریم مداخله در بحرانها از پیش از وقوع آن آغاز می شود و باید قبل از رخ دادن حادثه آمادگی لازم برای  مقابله با آن ایجاد شود. همچنین کمک رسانی اگر منظم، سازماندهی شده، مستمر و مبتنی بر مشارکت مردمی نباشد و تنها مبتنی بر احساسات و غیرنهادی باشد اثربخشی و دوام لازم را نخواهد داشت.

وی ادامه داد: ما امروز مددکاران اجتماعی باتجربه و توانمندی داریم که باید برای اقدامات به موقع و تخصصی به بازماندگان حوادثی مانند زلزله کرمانشاه  از آنها بهره گرفت. با وجود این نیاز به آموزش مستمر در کشوری که هر روز در معرض بلایای متنوع  قرار دارد و تقریبا همه انواع بلایا در آن رخ میدهد همیشه وجود دارد و باید برای اتفاقاتی که در آینده خواهند افتاد آماده بود.