کنفرانس بین المللی مددکاری اجتماعی در کشور آذربایجان ۶ نوامبر برگزار می شود

کنفرانس بین المللی مددکاری اجتماعی با عنوان “گزارشهای تحول کودک: رویکرد جدید به رفاه کودک” در باکو پایتخت آذربایجان برگزار می شود.

روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران- بنا به اعلام اتحادیه مددکاری اجتماعی کشور آذربایجان، این کنفرانس علمی با مشارکت سازمانهای مختلف ملی و بین المللی در تاریخ ۶ نوامبر ۲۰۱۸ (مصادف با ۱۵ آبان ۱۳۹۷) برپا خواهد شد.

شورای حمایت دولتی از سازمان های غیردولتی، مرکز توسعه اجتماعی، موسسه نسل آتی دانشگاه واشنگتن و برخی سازمانها و وزارتخانه های دولتی از همکاران اتحادیه مددکاران اجتماعی آذربایجان در برگزاری این همایش خواهند بود و برخی از اساتید برجسته حوزه رفاه کودک نیز در این کنفرانس حضور خواهند داشت.

برای کسب اطلاع بیشتر و ارسال مقالات می توانید به وبسایت اتحادیه به نشانی زیر مراجعه نمایید:

http://www.azswu.org/en