کنفرانس بین المللی مددکاری اجتماعی در کشور آذربایجان ۶ نوامبر برگزار می شود

کنفرانس بین المللی مددکاری اجتماعی با عنوان “گزارشهای تحول کودک: رویکرد جدید به رفاه کودک” در باکو پایتخت آذربایجان برگزار می شود. روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران- بنا به اعلام اتحادیه مددکاری اجتماعی کشور آذربایجان، این کنفرانس علمی با مشارکت سازمانهای مختلف ملی و بین المللی در تاریخ ۶ نوامبر ۲۰۱۸ (مصادف با ۱۵ … ادامه خواندن کنفرانس بین المللی مددکاری اجتماعی در کشور آذربایجان ۶ نوامبر برگزار می شود