کنفرانس جهانی دوسالانه مددکاری اجتماعی در کلگری کانادا

کنفرانس جهانی مددکاری اجتماعی فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی ۱۵ جولای سال آینده (۲۰۲۰) در کلگری کانادا برگزار می شود.

محورهای این کنفرانس عبارتند از:

 

 • هدفهای توسعه پایدار
 • جوامع بومی: دانش و حقوق
 • جوامع توانمندکننده
 • توسعه اقتصادی: توزیع ثروت و نابرابری
 • عدالت زیست محیطی
 • حقوق انسانی و اجتماعی
 • تنوع جنسی و جنسیتی: گروه های جنسیتی، اقدام و حقوق
 • حقوق جنسیتی: هویت های متفاوت
 • تحرکات اجتماعی و مردم سالاری
 • پاسخ به مهاجرت و افراد مهاجر
 • نظام حمایت اجتماعی
 • ایجاد صلح
 • انسجام بین آموزش، پژوهش و اقدام
 • حقوق کودکان و نوجوانان

سخنرانی ها در این نشست علمی به شکل های مختلفی سخنرانی در پنل اصلی، سخنرانی در پنلهای همزمان وسالن های متفاوت، کارگاه آموزشی، پوستر و … برگزار می شود.

هزینه شرکت در این کنفرانس برای کشورهای درحال توسعه تا قبل از آوریل سال آینده ۴۵۰ دلار کانادا و پس از این تاریخ ۵۷۵ دلار کانادا و برای دانشجویان ۴۰۰ دلار کانادا خواهد بود.

زمان این کنفرانس بین المللی که امسال به صورت جداگانه و بدون مشارکت دو سازمان دیگر (انجمن آموزشگاه های مددکاری اجتماعی و شورای رفاه اجتماعی) برگزار می شود در تاریخ ۱۵ لغایت ۱۸ جولای ۲۰۲۰ در شهر کالگری کانادا خواهد بود.

برای اطلاعات بیشتر می توانید به وبسایت این همایش به نشانی : https://swsd2020.com/  مراجعه نمایید.