گزارش عملکردانجمن مددکاران اجتماعی ایران؛ ۹ ماهه اول ۱۳۹۵

بسمه تعالی

هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی مطابق روال خود، در فواصل متناوب اقدام به عرضه گزارشی از اقدامات انجام شده می نماید. طی نه ماه نخست سال ۹۵ اقدامات متنوعی در انجمن صورت گرفته است. آنچه در ادامه ملاحظه خواهید کرد، خلاصه ای از اقدامات انجام شده این انجمن در دو بخش فعالیت ها و امور مالی از تاریخ اول فروردین تا پایان آذرماه ۱۳۹۵ است. امیدواریم اعضای محترم و مدیران و کارکنان دستگاه های مرتبط و اصحاب رسانه که آنچه گزارش می شود به مدد همدلی و همراهی همه آنها محقق شده است، این انجمن را از نظرات و پیشنهادات خود محروم نسازند تا مانند گذشته در سایه وفاق جمعی و مشارکت فعالانه و نقادانه بتوانیم هدف های والای حوزه مددکاری اجتماعی را در جامعه ایران محقق سازیم.

توفیق، عزت و سربلندی همه شما را از خداوند منان خواستاریم.

سید حسن موسوی چلک

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران

۱۸/۱۰/۹۵

گزارش نه ماهه اول ۱۳۹۵ انجمن مددکاران اجتماعی ایران