پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

گزارش عملکرد انجمن در سال ۹۴

برای مشاهده گزارش عملکرد انجمن مددکاران اجتماعی ایران در سال ۱۳۹۴ می توانید روی لینک زیر کلیک کنید:

گزارش عملکرد انجمن مددکاران اجتماعی ایران در سال ۱۳۹۴

شما می توانید انتقادات و پیشنهادات خود را در مورد عملکرد انجمن یا جهت گیری آینده انجمن به نشانی
info@socialwork.ir
ارسال کنید.

gozaresh_32181

۰

مطالب مرتبط