گزارش عملکرد انجمن در طرح سبزوار در وزارت راه و شهرسازی ارائه شد

انجمن مددکاران اجتماعی ایران گزارش فعالیتهای یکسال خود در حوزه بازآفرینی شهری شهرستان سبزوار را گزارش کرد.
روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران- عصر روز دوشنبه ۲۷ اردیبهشت نشست سوم از دفتر هشتم سلسله نشستهای شرکت مادرتخصصی عمران و بهسازی شهری وزارت راه و شهرسازی در محل سالن اجتماعات این شرکت برگزار شد.
این نشست با محور موضوعی بازآفرینی شهری و عنوان “تجربه بازآفرینی شهری در سبزوار” برگزار شد و در آن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی گزارشی از اقدامات تیم کارشناسی انجمن در سکونتگاه های غیررسمی شهرستان سبزوار به عنوان اولین شهر اجتماعی کشور ارائه نمود.
در این نشست که دکتر ایزدی معاون وزیر و مدیرعامل این شرکت دبیری آن را بر عهده داشت مهندس روستا عضو هیات مدیره شرکت عمران و بهسازی، آقای دکتر طالبی شهردار سبزوار و دکتر صرافی، دکتر باستانی از اساتید مدیریت شهری به عنوان اعضای پنل حضور داشتند.
شهرستان سبزوار در خراسان رضوی در سال ۹۳ و در راستای اجرایی شدن سند ملی راهبردی احیاء، بازآفرینی، بهسازی و نوسازی بافتهای ناکارآمد شهری به عنوان نخستین شهر اجتماعی کشور برای بازآفرینی بافتهای ناکارآمد شهری از سوی ستاد ملی بازافرینی شهری معرفی شد و انجمن مددکاران اجتماعی برای پایلوت طرح های اجتماعی در این شهر انتخاب گردید.

photo_2016-05-18_02-55-10

photo_2016-05-18_02-54-58

photo_2016-05-18_02-54-53

photo_2016-05-18_02-54-07

photo_2016-05-18_02-53-56

photo_2016-05-18_02-53-11

photo_2016-05-18_02-57-09

photo_2016-05-18_02-56-50

000000001