گزارش عملکرد سه ماهه پاییز ۹۸ انجمن مددکاران اجتماعی ایران

انجمن مددکاران اجتماعی ایران یک سازمان صنفی- علمی غیردولتی، غیرسیاسی و غیرانتفاعی است که به منظور انجام برخی از مهمترین مأموریت های حرفه مددکاری اجتماعی در کشور شکل گرفته است. در این گزارش برخی از فعالیتهای انجمن که طی سه ماهه پاییز سال ۹۸ صورت گرفته اند به صورت خلاصه ذکر می شوند و از همه کسانی که به نحوی توانایی کمک کردن به انجمن را دارند در هر حوزه ای که می توانند تقاضا داریم برای افزایش ظرفیت های این نهاد مدنی و صنفی مددکاری اجتماعی حضور یابند و ما را در این مسیر بیش از پیش یاری رسانند.

پیش از شروع گزارش لازم است از کلیه مسئولین دستگاه های اجرایی دولتی مرتبط، تشکل های غیردولتی، اساتید و دانشجویان مددکاری اجتماعی، پیشکسوتان، اصحاب رسانه و اعضای داوطلب و سایر عزیزانی که به شکل های مختلف اعم از همکاری، همراهی، نقد سعی در ارتقاء عملکرد این انجمن داشته اند سپاسگزاری نماییم زیرا این مجموعه بدون این همراهی امکانپذیر نبوده و نیست.

با تقدیم احترام

هیات مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران

 

فایل PDF گزارش عملکرد سه ماهه پاییز ۹۸ را با کلیک بر لینک زیر ببینید:

لینک گزارش عملکرد