گفتگوی علمی با موضوع رویکرد اجتماعی به اعتیاد در دفتر انجمن برگزار شد

گفتگوی علمی با عنوان “مقابله با پدیده اعتیاد: پزشکی یا اجتماعی؟” در دفتر انجمن مددکاران اجتماعی ایران برگزار شد.
روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران- روز سه شنبه ۴ خرداد ۹۵ نشست گفتگوی علمی با موضوع نگاه اجتماعی به درمان افراد معتاد در دفتر انجمن برگزار شد.
در این نشست که با ارائه سخنرانی کوتاه دکتر حبیب آقابخشی، دارنده نشان سلامت اجتماعی و طرح ایده ” مسئولیت گریزی فرد معتاد برگزار شد. تعدادی از مددکاران اجتماعی و مدیران درگیر در بخش اعتیاد حضور داشتند.
بعد از سخنان دکتر آقابخشی، جمعی از حاضرین از جمله دکتر دیلمی زاده، مدیرعامل جمعیت خیریه تولدی دوباره، دکتر حمیدی فر مدیرکل مشاوره و مددکاری اجتماعی ناجا و دکتر دلبری مدیرکل بهزیستی استان تهران به نقد نظرات مطرح شده پرداختند.
برخی از مطالب مهمی که در این جلسه به آنها پرداخته شد عبارتند از:

– اعتیاد بیماری نیست بلکه یک “رفتار غیرمسئولانه” است.
– از نگاه پزشکی فعلی که مبتنی بر “ترک دادن معتاد” است به سوی کمک به فرد معتاد برای “ترک کردن اعتیاد” حرکت کنیم.
– به فرد معتاد کمک شود از توجیه (justification) به توضیح (explanation) علت ادامه اعتیاد بپردازد.
– اعتیاد ی.
– فرد معتاد “نیاز”ی دارد که برای رفع آن به سمت مواد مخدر می رود.
– در مورد روانگردانها ممکن است موضوع با مواد مخدر متفاوت باشد.
– باید به فرد معتاد کمک کنیم به جایی برسد که درک کند برای برون رفت از این وضعیت باید مسئولیت پذیر باشد.

IMG_7205

IMG_7200

IMG_7191

IMG_7193

IMG_7196

IMG_7190