یک روز تاریخی برای جامعه مددکاری اجتماعی ایران

IFSW
فدراسیون بین المللی مددکاران اجتماعی

یک روز تاریخی برای جامعه مددکاری اجتماعی ایران
هفده تیر ماه یک هزارو سیصد و نود و یک هجری شمسی مصادف با هفتم جولای دو هزار و دوازده میلادی برای مددکاری اجتماعی ایران یک روز تاریخی و به یاد ماندنی است.در این روز انجمن مددکاران اجتماعی ایران به عنوان  عضو اصلی(کامل) فدراسیون بین المللی مددکاری اجتماعی پذیرفته شد.یادم هست همیشه در جمع مددکاران اجتماعی این مو ضوع مطرح بود که چرا ما عضو جامعه جهانی نیستیم.با پیگیری که ازطریق انجمن انجام دادیم خانم شیما پرن فر به عنوان کارشناس مسئول پیگیری کننده این موضوع تعیین شد تا با همکاری خانم صفاری فر اقدام لازم را برای عضویت انجام دهند.فرم ها و مدارک لازم ترجمه و ارسال شد.در طول این مدت پیگیری های و مکاتبات متعددی انجام شد و مکرر گزارش های مورد درخواست فدراسیون را برای شان از طریق خانم پرن فر ارسال کردیم.پیگیری تلفنی زیادی هم انجام شد تا در نهایت در تاریخ مذکور عضویت انجمن مددکاران اجتماعی ایران تایید شد.این عضویت فرصت مناسبی را ایجاد می کند تا هم ما در تعامل با جامعه جهانی از دانش و تجارب کشور های مختلف درحوزه مددکاری اجتماعی استفاده کنیم و هم بتوانیم تجارب موفق کشور مان در  جامعه جهانی ارایه کنیم و در تصمیم گیری ها و سیاستگزاری های جهانی درحوزه مددکاری اجتماعی تاثیر گذار باشیم.بدون شک ایران با بیش از نیم قرن تجربه علمی در زمینه مددکاری اجتماعی و سابقه دینی در این زمینه می تواند تاثیر گذار باشد.بعد از اعلام این خبر از طریق سامانه پیامکی انجمن بسیاری از افراد ابراز خوشحالی کردند و از طریق تلفن یا پیامک و مراجعه حضوری و … ابراز خوشحالی کردند چون خیلی ها منتظر چنین خبری بودند.برخی ها هم سکوت معنی دارای کردند.برخی ها نیز آن را خیلی یش پا افتاده جلوه دادند تا این روز بزرگ را بی اهمیت نشان دهند. برخی دوستان غیر مدکار اجتماعی هم این موفقیت را تبریک گفتند. از ابتدای پیگیری تا زمان تصویب حدود شش ماه طول کشید و همکاران بویژه خانم پرن فر و خانم صفاری هم زحمات زیادی کشیدند.آقای فاروق بهرامی کارشناس انجمن هم درجهت پیگیری ترجمه توسط دارالترجمه و …تلاش کردند که خاضعانه جلوی همه این عزیران که افتخار جامعه مددکاری اجتماعی ایران هستند( و بدون هیچگونه چشم داشتی پیگیر موضوع بودند) سر تعظیم فرود می آورم و سپاسگزاری می کنم.چون اخلاق اجتماعی و انسانی  حکم می کند که اینگونه عمل کنم.
به عنوان کمترین مددکار اجتماعی این روز را به همه مددکاران اجتماعی ایران تبریک می گویم.
سید حسن موسوی چلک
رییس انجمن مددکاران اجتماعی ایران