پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران
۶۰

گالری عکس

نظرسنجی ها

فراخوان نقد عملکرد انجمن

همانگونه که استحضار دارید یکی از انتظاراتی که از دستگاه های اجرایی و انجمن ها و ... می رود  نقد عملکرد آنها است تا از این طریق نقاط قوت و ضعف شناسایی و امکان تدوین راهکارهایی مناسب...