کنگره بین المللی ۶۰ سال مددکاری اجتماعی فرصتی برای انسجام حرفه ایی

download (1)

علیرضا ایزدپور – مدیرکل بهزیستی و مسوول انجمن مددکاران اجتماعی ایران در استان سمنان- امروزه جامعه بشری در حالی هزاره سوم میلادی را پشت سر می گذارد که مسائل و آسیب های اجتماعی با ویژگی ها و پیچیدگی  خاصی رخ نموده است .در ایران نیز در این چند دهه اخیر مسائل اجتماعی و آسیب های مربوط به آن رشد فزآینده ای داشته که نظر به اهمیت آن بایستی جهت پیشگیری و کنترل رشد افسار گسیخته این آسیب ها بصورت جدی در دستور کار برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت اجتماعی قرار گیرد و برای این امر بهره مندی از توان تخصصی، علمی و آموزشی مددکاران اجتماعی بعنوان سفیران سلامت اجتماعی جایگاه ویژه و خاصی را در نظر گرفت.

برای ارتقاء این تخصص ها، شناخت جایگاه، تبادل نظر و کنش های علمی نیاز به هم اندیشی می باشد. در این راستا مددکاران اجتماعی ایران خود را آماده می کنند تا با حضور ریاست محترم فدراسیون جهانی مددکاری اجتماعی و میهمانان خارجی از دیگر کشورهای جهان،”کنگره ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران ” را در اواخر آذر ماه سالجاری برگزار نمایند.

این کنگره در حالی برگزار می شود که شدت آسیب های اجتماعی در سالهای اخیر ابعاد نگران کننده ای پیدا کرده است به طوری که رهبر معظم انقلاب با اظهار تاسف فرمودند: ” به اندازه بیست سال نسبت به مسائل آسیب های اجتماعی با تاخیر مواجه هستیم ” بنابراین به عنوان یک دغدغه مهم و اساسی جامعه فعلی، جهت افزایش توان علمی برای پیشگیری و کاهش آسیب های اجتماعی با کنگره ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران همراه خواهیم بود.

حال با توجه به مسائل پیش گفت چند نکته ضروری است مد نظر قرارگیرد؛

نکته اول : انتظار می رود مددکاران اجتماعی با توجه به ۶۰ سال خدمات صادقانه در ابعاد مختلف در ایران با درک شرایط فعلی جامعه و با توجه به تعریف جدید مددکاری اجتماعی خود را در حوزه های چون مشارکت اجتماعی ، مسئولیت اجتماعی ، مهارتهای اجتماعی ، همبستگی اجتماعی ، مدارای اجتماعی ، حقوق شهروندی و … توانمند سازند تا شاهد تحقق مهارت های اجتماعی و در نهایت سلامت اجتماعی جامعه ایران  باشیم .

نکته دوم : در دنیای امروز موفقیت مددکاران اجتماعی بعنوان محور اصلی سلامت اجتماعی در سایه مشارکت با دیگر رشته های خدمات انسانی فعال در جامعه تحقق می یابد . لذا از مددکاران اجتماعی انتظار می رود توان انجام کار تیمی و تعامل با دیگر رشته های فعال در این حوزه  و استفاده از توان و ظرفیت های موجود آنان در جهت اهداف عالیه مددکاری را داشته باشند .

نکته سوم : کنگره ۶۰ساله مددکاری اجتماعی در ایران باید عرصه نمایش خرد جمعی ، همدلی ، همگرایی ، انسجام و بالندگی تمای افرادی باشد که عنوان مددکار اجتماعی بر آنان اتلاق می شود .

با توجه به برد جهانی کنگره ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران از همه مددکاران اجتماعی انتظار می رود که فارغ از هرگونه گرایش های سیاسی ، جناحی ، حزبی و دانشگاهی که در رشته مددکاری اجتماعی و بعد انسانی آن جایگاهی ندارد به هر طریق ممکن تلاش کنند تا این کنگره به نحو بسیار مطلوب و شایسته در شان نام ایران و منزلت مددکاران همیشه در صحنه و فعال آن برگزار شود تا مایه سرافرازی ، عزت و سربلندی مددکاران اجتماعی در ایران و جهان فراهم گردد .