پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

منشور اخلاقی (سوگندنامه) مددکاری اجتماعی
 «به نام خدا»   من به عنوان یک مددکار اجتماعی تعلیم یافته­ی حرفه­ای، پیمان می­بندم که روابط حرفه­ای خویش را بر طبق منشور اخلاقی مددکاری اجتماعی تنظیم و اجرا کنم و بدینوسی
بیشتر بخوانید