پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

به متخصصین برای حضور داوطلبانه در حوزه پیشگیری از اعتیاد نیاز داریم
مدیرکل دفتر توسعه مشارکتهای مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر با بیان این که میانگین کارهای داوطلبانه در سایر کشورها ۳.۵ ساعت در طول یک شبانه روز است گفت: بر اساس مطالعات ان
بیشتر بخوانید