برچسب ها

مرکزی

همایش روز مددکار اجتماعی در اراک

در تاریخ 93/2/20 به مناسبت میلاد بابرکت امام علی (ع) و روز مددکار اجتماعی، همایش بزرگداشت روز مددکار اجتماعی در کانون آیت الله اراکی با حضور مدیرکل محترم تحقیقات، پذیرش و مددکاری مرکز، برخی مددکاران اجتماعی و مدیران سایر سازمانها از جمله…