پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

برگزاری کارگاه تحلیل رفتار متقابل در انجمن استان زنجان
کارگاه تحلیل رفتار متقابل در روز دوشنبه ۵ شهریور ۹۷ از سوی انجمن مددکاران اجتماعی ایران در استان زنجان برگزار شد. به گفته فرناز امیراصلانی، مسئول انجمن در استان زنجان، در
بیشتر بخوانید

همایش مددکاری اجتماعی در استان زنجان
جشن مددکاری اجتماعی در استان زنجان برگزار شد. استان زنجان در روز شنبه ۲۶ فروردین ۹۶ با مشارکت انجمن مددکاران اجتماعی، بهزیستی استان و ناجا برنامه همایش روز مددکاری اجتماع
بیشتر بخوانید