پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

نخستین جشنواره ملی ایده های برتر اجتماعی در تهران برگزار می شود
رییس انجمن مددکاری اجتماعی ایران گفت: نخستین جشنواره ملی ایده های اجتماعی برتر با حضور صاحبنظران و اساتید نخبه حوزه اجتماعی کشور در تهران برگزار می شود. سید حسن موسوی چلک
بیشتر بخوانید

برگزاری نخستین جشنواره ایده‌های برتر اجتماعی/ زمان: پاییز ۹۲
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران از برگزاری نخستین جشنواره ایده‌های برتر اجتماعی در پاییز خبر داد و گفت: کمک به ارتقای مستمر کیفیت زندگی مردم و توسعه شاخص‌های سلامت اجتم
بیشتر بخوانید

ایده‌های اجتماعی مالکیت فکری می‌گیرند
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران از برگزاری نخستین جشنواره ایده‌های برتر اجتماعی به منظور ثبت مالکیت فکری ایده‌ها در کشور خبر داد. سیدحسن موسوی چلک امروز در گفت‌وگو با خ
بیشتر بخوانید

مقدمه
دنیای انسان ها دنیای خلق اندیشه های آنان است.انسان ها هر پدیده ای را که در دنیای واقعی خلق می کنند ابتدا آن را در ذهن و اندیشه تولید کرده و سپس در عمل پیاده می کنند.به طو
بیشتر بخوانید

اهداف
مهمترین اهداف طرح عبارتند از: الف) شناسایی ایده های جدید در زمینه موضوعات مرتبط با مددکاری اجتماعی ب) حساس سازی کارشناسان و مسئولین نسبت به امور اجتماعی ج) بومی کردن ایده
بیشتر بخوانید

موضوعات و محورهای جشنواره
با توجه به ماموریت های اصلی مددکاری اجتماعی در زمینه «کمک به ارتقاء مستمر کیفیت زندگی مردم» و «توسعه شاخص های سلامت اجتماعی» ایده ها می تواند حول محور ها یا موضوعات ذیل ب
بیشتر بخوانید

مراحل اجرای طرح
الف) تشکیل کمیته علمی- اجرایی: این کمیته متشکل از نمایندگان انجمن مددکاران اجتماعی ایران،اساتید دانشگاه هاو نمایندگان دستگاه های اجرایی  وتشکل های غیر دولتی مرتبط می باشد
بیشتر بخوانید

مالکیت معنوی ایده ها
به منظور ثبت مالکیت معنوی ایده ها انجمن در نظر دارد موضوع را از طریق دستگاه مربوطه و تا حصول نتیجه و قانونی شدن ثبت مالکیت معنوی پیگیری نماید. ۰
بیشتر بخوانید

زمان برگزاری جشنواره
زمان برگزاری اولین دوره جشنواره پاییز ۱۳۹۲ است. در صورت استقبال مرحله بعدی طرح هم می تواند اجرا شود بگونه ای که سالانه یا هر دو سال یکبار(دوسالانه) طرح اجرا و جشنواره آن
بیشتر بخوانید