پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

کتاب مجموعه مقالات و سخنرانی های اولین همایش بازآفرینی پایدار شهری در سبزوار منتشر شد
کتاب مجموعه مقالات و سخنرانی های اولین همایش بازآفرینی پایدار شهری که در ۷ و ۸ بهمن سال ۹۳ برگزار شده بود منتشر شد. در این کتاب که به همت انجمن مددکاران اجتماعی و از سوی
بیشتر بخوانید

مجموعه مقالات همایش زنان در مسیر توسعه اجتماعی: با تأکید بر برنامه ششم توسعه
مجموعه مقالاتی است که در همایش زنان در مسیر توسعه: با تأکید بر برنامه ششم توسعه در سال ۹۴ برگزار شده است. ۱+
بیشتر بخوانید

درس آموخته های مددکاران اجتماعی: گنجینه ۲
این سند دومین بخش از مجموعه کتابهای مستندسازی درس آموخته های مددکاران اجتماعی است که همت انجمن مددکاران اجتماعی ایران تهیه و از سوی انتشارات شلاک منتشر شده است. این کتاب
بیشتر بخوانید

درس آموخته های مددکاران اجتماعی: گنجینه ۱
در این کتاب خاطرات و درس آموخته های مددکاران اجتماعی و متخصصین و مدیرانی که طی سالهای فعالیت خود ارتباط مستقیم و تنگاتنگی با مددکاری اجتماعی داشته اند و به نوعی بخشی از ت
بیشتر بخوانید

مجموعه مقالات امور اجتماعی در برنامه ششم توسعه
این کتاب مجموعه مقالات ارزشمندی است که در سومین کنفرانس ملی مددکاری اجتماعی تحت عنوان “امور اجتماعی در برنامه ششم توسعه” در دانشگاه آزاد گناباد و با همکاری بس
بیشتر بخوانید