پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

بر صورت ایدز نقاب نزنیم
یکی از نگرانی های امروز گسترش ایدر از طریق روابط جنسی محافظت نشده است که اگر تدبیری مناسب اتخاذ نشود در آینده مشکلات زیادی را ایجاد خواهد کرد. رئیس اداره ایدز وزارت بهداش
بیشتر بخوانید

نظم اجتماعی در مدیریت مسائل اجتماعی
نظم در لغت به معنای آراستن و مرتب کردن چیزهاست. هرچند در نهایت از مباحث نظم اجتماعی، به ضرورت قرار گرفتن چیزها در جای مناسب خود خواهیم رسید اما همراه کردن واژه اجتماعی با
بیشتر بخوانید

عوامل رو‌آوردن فرد به سوء‌ مصرف مواد مخدر و روان‌گردانها
عواملی وجود دارد که مستعد کننده اعتیاد هستند و می‌توان آنها را شایع‌ترین متغیرهای روآ‌وری به استعمال مواد مورد سوء مصرف معرفی کرد که لازم است برای تحقق اهداف اجرای برنامه
بیشتر بخوانید

نبرد با افسردگی
وقتی فرد افسرده وارد اجتماع می شود به اعتقاد خدابخشی کولایی، فردی که در خانواده اش دچار مشکلی بوده، با ایجاد فاصله جغرافیایی نمی تواند این مشکلات را حل کند؛ اگر مشکلات لا
بیشتر بخوانید

وندالیسم فرهنگی و راههای پیشگیری و برخورد با آن
  آسیب های اجتماعی پدیده های تاریخی و جهانی اند چرا که انسانها در فراز و نشیب های تاریخ همیشه از آسیب های اجتماعی بسیار رنج برده و همواره در جستجوی یافتن علل و انگیز
بیشتر بخوانید

سردی روابط در خانواده
کودک در محیط گرم خانواده احساس صفا و امنیت می کند و ضمنا در چنین محیطی است که درس رحم و وفا و ادب از دیگران می آموزد. ایثار ،تقوی،گذشت و تعاون در چنین خانواده هایی شکل می
بیشتر بخوانید

پرخاشگری
گروهی از صاحب نظران علوم رفتاری نظیر فروید و لورنز معتقدند که پرخاشگری یک رفتاری است که ریشه در ذات و فطرت انسان دارد. این دو معتقدند که پرخاشگری به عنوان یک نیروی نهفته
بیشتر بخوانید

دو عامل صدرنشین ایجاد احساس ناامنی در محلات مسکونی
نتایج پژوهش محققان کشور حاکیست: «خرید و فروش مواد مخدر» رتبه نخست را در میان انواع جرایمی که موجب ایجاد احساس ناامنی در شهروندان می‌شود، داراست. به گزارش سرویس پژوهشی ایس
بیشتر بخوانید

خودزنی-آسیب شناسی زندان یا زندانی
بنام خدا خودزنی-آسیب شناسی زندان یا زندانی رضا باقر زاده – حسن آشکاران – حسین عباسیان سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور چکیده : خودزنی علیرغم اینک
بیشتر بخوانید

مقایسه عملکرد خانواده های نوجوانان بزهکار کانون اصلاح و تربیت و نوجوانان عادی ۱۲ تا ۱۸ ساله شهر تهران
چکیده: مقدمه: خانواده نخستین محیطی است که کودک در آن پرورش می یابد و در رفتار بعدی فرد فوق العاده مؤثر است.  نوع تشویق ها ،تنبیه و تحذیرها، بی اعتنایی ها و رفتارها در مرا
بیشتر بخوانید

دختران و زنان دچار معلولیت جسمی – حرکتی: نیازها و مشکلات
هدف: پژوهش حاضر، با این رویکرد که پاسخگویی مناسب به نیازها و مشکلات دختران و زنان معلول، مستلزم شناسایی اولیه این نیازها و مشکلات است، هدف اصلی خود را تعیین نیازها و مشکل
بیشتر بخوانید

“تشکیل سازمان نظام مددکاری اجتماعی ضرورتی که بیش از پیش احساس می شود”
 یکی از اقداماتی که در بسیاری از کشور ها از جمله ایران انجام شده تشکیل سازمان های نظام حرفه ای است.از جمله این سازمان ها در ایران می توان به سازمان های نظام پرستاری، مهند
بیشتر بخوانید