پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

نامه سرگشاده ریس انجمن مددکاران اجتماعی ایران به رییس محترم مجلس شورای اسلامی
این مطلب را بصورت ت نامه سرگشاده به رییس محترم مجلس شورای اسلامی نوشته بودم که بصورت گفتگو با خبرنگار محترم خبرگزاری فارس انجام دادم. رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران در
بیشتر بخوانید

کارگروه مددکاری اجتماعی و آسیب های اجتماعی
وظایف مسول کارگروه مددکاری اجتماعی و آسیب های اجتماعی  به شرح ذیل می باشد:  انتخاب اعضاء کارگروه.  تعیین دبیر کارگروه از میان اعضاء و پیشنهاد به رییس انجمن جهت تایید و
بیشتر بخوانید