پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

جذب مددکاران اجتماعی جهت برگزاری دوره های آموزشی مهارت های اجتماعی
کارگروه آموزش و پژوهش : سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران با توجه به نیازهای آموزشی شهروندان در عرصه های اجتماعی و فرهنگی در سال ۱۳۹۲ اقدام به برگزاری دوره های آموزشی مختل
بیشتر بخوانید

برگزاری هم اندیشی ابتکارات اجتماع محور شهر تهران با حضور مسئولین کلینیک مددکاری اجتماعی پونا، انجمن مددکاران اجتماعی ایران و هیئت، مدیران و کارشناسان اجتماعی شهرداری مشهد
نشست هم اندیشی ابتکارات اجتماعی شهر تهران با حضور مسئولین کلینیک مددکاری اجتماعی پونا، انجمن مددکاران اجتماعی ایران و هیئت، مدیران و کارشناسان اجتماعی شهرداری مشهد روز دو
بیشتر بخوانید

برگزاری دومین نشست تخصصی انجمن مددکاران اجتماعی ایران
دومین نشست تخصصی انجمن مددکاران اجتماعی ایران با موضوع مددکاری اجتماعی در زندانها و خدمات اجتماعی تخصصی مورد نیاز زندانیان و خانواده هایشان در تاریخ ۹۱/۴/۲۲ در محل ندامتگ
بیشتر بخوانید