پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

گزارشی از کارگروه مددکاری اجتماعی در حوزه بهداشت و درمان انجمن مددکاران اجتماعی ایران
به حول و قوه الهی و پس از دستور ریاست محترم انجمن مددکاران اجتماعی کشور، جناب آقای موسوی چلک در خصوص تشکیل کارگروه ها و با مساعدت اساتید وبزرگان و همچنین کارشناسان این رش
بیشتر بخوانید

نشست تخصصی مددکاری اجتماعی در بهداشت و درمان برگزار شد
سومین نشست تخصصی انجمن مددکاران اجتماعی ایران با عنوان مددکاری اجتماعی در بهداشت و درمان در روز پنجشنبه مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۱ از ساعت ۱۶:۲۰ لغایت ۲۰ در مرکز آموزشی، پژوهشی و درم
بیشتر بخوانید

کارگروه مددکاری اجتماعی در حوزه بهداشت و درمان
وظایف کارگروه مددکاری اجتماعی در حوزه بهداشت و درمان  به قرار ذیل می باشد:  انتخاب اعضاء کارگروه.  تعیین دبیر کارگروه از میان اعضاء و پیشنهاد به رییس انجمن جهت تایید و
بیشتر بخوانید