برچسب ها

کارگروه ها

جلسه کارگروه مددکاری اجتماعی در نهاد های نظامی و انتظامی برگزار شد

علی رضائیان، رئیس کارگروه مددکاری اجتماعی در نهادهای نظامی و انتظامی انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اعلام خبر برگزاری جلسه این کارگروه در روز یکشنه 91/12/27 اعلام نمود: در این جلسه در خصوص فعالیت های واحدهای مددکاری اجتماعی در نیروی…

گزارشی از کارگروه مددکاری اجتماعی در حوزه بهداشت و درمان انجمن مددکاران اجتماعی ایران

به حول و قوه الهی و پس از دستور ریاست محترم انجمن مددکاران اجتماعی کشور، جناب آقای موسوی چلک در خصوص تشکیل کارگروه ها و با مساعدت اساتید وبزرگان و همچنین کارشناسان این رشته در مراکز درمانی، کارگروه بهداشت و درمان این انجمن پس از…

گفتگویی با عباس یزدانی مسئول کارگروه سکونتگاههای غیر رسمی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

  سکونتگاههای غیررسمی از جمله مفاهیمی است که در سالهای اخیر با گسترش جهانی شدن و فرایند مدرنیزاسیون بسیار وسعت یافته است و نگرانی های فراوانی را در بسیاری از جوامع جهان ایجاد کرده است. این مسئله باعث شده که دولتها و سازمان های اجتماعی…

گزارش دومین نشست تخصصی ماهیانه انجمن مددکاری اجتماعی ایران با موضوع “مددکاری اجتماعی در…

دومین نشست تخصصی ماهیانه انجمن مددکاری اجتماعی ایران در روز پنجشنبه مورخه 22/04/1391 با موضوع «مددکاری اجتماعی در زندان ها و خدمات اجتماعی مورد نیاز زندانیان و خانواده هایشان» با همکاری سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور در…

کارگروه مددکاری اجتماعی در حوزه خانواده (زنان سرپرست خانوار)

وظایف مسئول کارگروه مددکاری اجتماعی در حوزه نهاد های نظامی و انتظامی به شرح ذیل می باشد:  انتخاب اعضاء کارگروه.  تعیین دبیر کارگروه از میان اعضاء و پیشنهاد به رییس انجمن جهت تایید و صدور ابلاغ.  بررسی و جمع¬آوری اطلاعات و…

کارگروه مددکاری اجتماعی و سیاستگذاری اجماعی

کارگروه مددکاری اجتماعی و سیاستگذاری اجماعی وظایف مسئول کارگروه مددکاری اجتماعی و سیاستگذاری اجماعی به شرح ذیل می باشد:  انتخاب اعضاء کارگروه.  تعیین دبیر کارگروه از میان اعضاء و پیشنهاد به رییس انجمن جهت…

ابلاغ مسئول کمیته امور بین الملل انجمن مددکاران اجتماعی ایران

خانم شیما پرن فر به عنوان مسئول کمیته امور بین الملل انجمن مددکاران اجتماعی ایران منصوب شد. وظایف مسئول این کمیته به شرح ذیل می باشد:  انتخاب اعضاء کمیته.  تعیین دبیر کمیته از میان اعضاء و پیشنهاد به رییس انجمن جهت تایید و صدور…

نشست تخصصی مددکاری اجتماعی در بهداشت و درمان برگزار شد

سومین نشست تخصصی انجمن مددکاران اجتماعی ایران با عنوان مددکاری اجتماعی در بهداشت و درمان در روز پنجشنبه مورخ 11/8/1391 از ساعت 16:20 لغایت 20 در مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی حضرت رسول اکرم (ص) برگزار شد. پس از تلاوت قرآن و پخش سرود…

کارگروه مددکاری اجتماعی در حوزه کودکان

وظایف مسئول کارگروه مددکاری اجتماعی در حوزه کودکان به شرح ذیل می باشد: انتخاب اعضاء کارگروه. تعیین دبیر کارگروه از میان اعضاء و پیشنهاد به رییس انجمن جهت تایید و صدور ابلاغ. بررسی و جمع­آوری اطلاعات و مستندات علمی در زمینه کودکان. تعیین…

برگزاری هم اندیشی ابتکارات اجتماع محور شهر تهران با حضور مسئولین کلینیک مددکاری اجتماعی پونا، انجمن…

نشست هم اندیشی ابتکارات اجتماعی شهر تهران با حضور مسئولین کلینیک مددکاری اجتماعی پونا، انجمن مددکاران اجتماعی ایران و هیئت، مدیران و کارشناسان اجتماعی شهرداری مشهد روز دوشنبه مورخ 24/7/91 در سرای محله کاووسیه برگزار شد. در این نشست مهدی…

کارگروه مددکاری اجتماعی در حوزه نهاد های قضایی

وظایف مسئول کارگروه مددکاری اجتماعی در حوزه نهاد های نظامی و انتظامی به شرح ذیل می باشد:  انتخاب اعضاء کارگروه.  تعیین دبیر کارگروه از میان اعضاء و پیشنهاد به رییس انجمن جهت تایید و صدور ابلاغ.  بررسی و جمع¬آوری اطلاعات و…