پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

برگزاری هم اندیشی ابتکارات اجتماع محور شهر تهران با حضور مسئولین کلینیک مددکاری اجتماعی پونا، انجمن مددکاران اجتماعی ایران و هیئت، مدیران و کارشناسان اجتماعی شهرداری مشهد
نشست هم اندیشی ابتکارات اجتماعی شهر تهران با حضور مسئولین کلینیک مددکاری اجتماعی پونا، انجمن مددکاران اجتماعی ایران و هیئت، مدیران و کارشناسان اجتماعی شهرداری مشهد روز دو
بیشتر بخوانید

کارگروه مددکاری اجتماعی در حوزه نهاد های قضایی
وظایف مسئول کارگروه مددکاری اجتماعی در حوزه نهاد های نظامی و انتظامی به شرح ذیل می باشد:  انتخاب اعضاء کارگروه.  تعیین دبیر کارگروه از میان اعضاء و پیشنهاد به رییس انجم
بیشتر بخوانید

اولین دوره آموزشی-تخصصی نقش مددکاران اجتماعی در بلایای طبیعی برگزار شد
در راستای اجرای تفاهم نامه ای که انجمن مددکاران اجتماعی ایران با سازمان جوانان جمعیت هلال احمر منعقد نموده است اولین کارگاه آموزشی-تخصصی مداخلات اجتماعی در بلایا با حضور
بیشتر بخوانید

کارگروه مددکاری اجتماعی در نهادهای نظامی و انتظامی
وظایف مسئول کارگروه مددکاری اجتماعی در حوزه نهاد های نظامی و انتظامی به شرح ذیل می باشد:  انتخاب اعضاء کارگروه.  تعیین دبیر کارگروه از میان اعضاء و پیشنهاد به رییس انجم
بیشتر بخوانید

کارگروه مددکاری اجتماعی در نهادهای انقلابی
وظایف مسئول کارگروه مددکاری اجتماعی در حوزه نهاد های انقلابی  به شرح ذیل می باشد:  انتخاب اعضاء کارگروه.  تعیین دبیر کارگروه از میان اعضاء و پیشنهاد به رییس انجمن جهت ت
بیشتر بخوانید

یادداشت مسئول کارگروه سکونتگاه های غیررسمی
همکاران عزیز با سلام و احترام به اطلاع می رساند، انجمن مددکاران اجتماعی در راستای تقویت فعالیت های تخصصی مددکاران اجتماعی در سکونتگاه های غیررسمی و مناطق حاشیه نشین اقدام
بیشتر بخوانید

کارگروه مددکاری اجتماعی در حوزه سالمندی
وظایف مسئول کارگروه مددکاری اجتماعی در حوزه سالمندی  به شرح ذیل می باشد:  انتخاب اعضاء کارگروه.  تعیین دبیر کارگروه از میان اعضاء و پیشنهاد به رییس انجمن جهت تایید و صد
بیشتر بخوانید

کارگروه مددکاری اجتماعی در حوزه اچ.آی.وی و ایدز
وظایف مسول کارگروه مددکاری اجتماعی در حوزه اچ.آی.وی و ایدز به شرح ذیل می باشد:   انتخاب اعضاء کارگروه.  تعیین دبیر کارگروه از میان اعضاء و پیشنهاد به رییس انجمن جهت تای
بیشتر بخوانید

کارگروه مددکاری اجتماعی در حوزه سوانح وبلایای طبیعی
وظایف مسول کارگروه مددکاری اجتماعی درحوزه سوانح وبلایای طبیعی به شرح ذیل می باشد: انتخاب اعضاء کارگروه.  تعیین دبیر کارگروه از میان اعضاء و پیشنهاد به رییس انجمن جهت تا
بیشتر بخوانید

برگزاری دومین نشست تخصصی انجمن مددکاران اجتماعی ایران
دومین نشست تخصصی انجمن مددکاران اجتماعی ایران با موضوع مددکاری اجتماعی در زندانها و خدمات اجتماعی تخصصی مورد نیاز زندانیان و خانواده هایشان در تاریخ ۹۱/۴/۲۲ در محل ندامتگ
بیشتر بخوانید

مسئول کارگروه های تخصصی انجمن مددکاران اجتماعی ایران
وظایف مسول کارگروه های تخصصی انجمن مددکاران اجتماعی ایران به شرح ذیل می باشد: -هماهنگی  مستمر با کارگروه های تخصصی. -اخذ مستمر گزارش عملکرد کارگروه ها. -تهیه گزارش عملکرد
بیشتر بخوانید

مسئول روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران
وظایف مسول روابط عمومی انجمن مددکاران اجتماعی ایران به شرح ذیل می باشد:  انتخاب دو نفر کارشناس.  اطلاع رسانی مستمر از برنامه ها و فعالیت ها به مراجع مرتبط.  ارتباط مست
بیشتر بخوانید

کارگروه مددکاری اجتماعی در حوزه صنعت و روابط کار
وظایف مسول کارگروه مددکاری اجتماعی درحوزه صنعت و روابط کار به شرح ذیل می باشد:  انتخاب اعضاء کارگروه.  تعیین دبیر کارگروه از میان اعضاء و پیشنهاد به رییس انجمن جهت تایی
بیشتر بخوانید