پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

خانم فرشته طلوعی به عنوان رئیس کارگروه تخصصی مددکاری اجتماعی و توانبخشی منصوب شد
سرکار خانم فرشته طلوعی باسلام واحترام نظر به تخصص،تعهد وتجربه جنابعالی به عنوان مسئول کارگروه مددکاری اجتماعی و توانبخشی انجمن مددکاران اجتماعی ایران منصوب می­شوید. انتظا
بیشتر بخوانید