پایگاه اطلاع رسانی انجمن مددکاران اجتماعی ایران

عکسهای دیدار نوروزی ۹۴ انجمن
روز گذشته دیدار نوروزی مددکاران اجتماعی در دفتر مرکزی انجمن برگزار شد. در این دیدار صمیمانه جمعی از مددکاران اجتماعی قدیم و جدید حضور داشتند. در ادامه می توانید عکسهای ای
بیشتر بخوانید