مدیران استانی انجمن

انجمن مددکاران اجتماعی ایران بر اساس اساسنامه در بسیاری از استانهای کشور دفتر نمایندگی دایر کرده است که مسئولین این دفاتر با تصمیم هیات مدیره انجمن انتخاب شده اند. لیست اسامی مسئولین دفاتر انجمن در استانهای مختلف به شرح زیر است (کسانی که در تهران حضور دارند می توانند با دفتر مرکزی انجمن تماس بگیرند): … ادامه خواندن مدیران استانی انجمن