سازمان خدمات اجتماعی با تمام ظرفیت در کنگره بین المللی ۶۰ سال مددکار ی اجتماعی در ایران مشارکت می کند

سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران با تمام ظرفیت های خود در اولین کنگره بین المللی ۶۰ سال مددکاری اجتماعی در ایران مشارکت می کند.

khadamat-ejtemaei

به گزارش روابط عمومی سازمان خدمات اجتماعی شهرداری تهران، “رضا قدیمی”، مدیر عامل این سازمان ضمن ابراز این خبر ، افزود: سازمان خدمات اجتماعی به عنوان تنها سازمان تخصصی حوزه اجتماعی در مجموعه مدیریت شهری، در طول سال های گذشته اقدامات ارزنده ای را در حوزه مددکاری اجتماعی انجام داده و تلاش کرده است تا به منظور کاهش آسیب های اجتماعی تمام طرح ها و برنامه های خود را با مؤلفه های سرمایه اجتماعی، توانمندسازی اجتماعی، مسئولیت اجتماعی، انسجام اجتماعی، توسعه محلی و تسهیل گری اجتماعی پیوند زند.قطعا برای تحقق مطلوب این فعالیت ها، هم افزایی و مشارکت بین بخشی تمامی دستگاه های دولتی و غیردولتی فعال در حوزه اجتماعی امری ضروری و غیرقابل اجتناب است.

در همین راستا وی ضمن قدردانی از تلاش های مسؤلانه انجمن مددکاران اجتماعی ایران برای برگزاری اولین کنگره بین المللی ۶۰سال مددکاری اجتماعی ایران ، و نیز تلاش های مستمر در جهت تقویت و توسعه رویکرد ها و مدل های مددکاری اجتماعی سازمان ها و دستگاه های متولی ،افزود : شهرداری تهران نیز ضمن بازخوانی اسناد، اهداف و چشم اندازهای فعالیتی خود در حوزه مددکاری اجتماعی، در این کنگره مشارکت خواهد کرد.

لازم به ذکر است این کنگره در روزهای ۲۷و۲۸ آذرماه با حضور دبیرکل فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی، دبیرکل آسیا اقیانوسیه، رؤسای انجمن های مددکاری اجتماعی کشورهای مختلف و مسئولین کشوری برگزار می شود .