مرور برچسب

پیشگیری

خانواده رکن مهم در پیشگیری از اعتیاد است

مدیرکل دفتر تحقیقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: خانواده رکن مهمی در پیشگیری از اعتیاد و آسیب‌های اجتماعی است. به گزارش ایسنا، حمید صرامی در سلسله نشست‌های راویان مکتب حسینی از نشست‌های آموزشی پیش از اعزام مبلغین محرم در…