مرور

ویدئو

سرود ملی مددکاری اجتماعی

دانلود با کیفیت خوب دانلود با کیفیت متوسط دانلود نسخه صوتی دانلود نسخه موبایل متن «سرود ملی مددکاری اجتماعی»  سپاس و ستایش به یزدان پاک که پاک آفرید آدمی را ز خاک خدایم به توفیق خود یار کرد به افتاده گانم مددکار…