آسیب‌های اجتماعی، مولود کاهش احساس مسئولیت نسبت به جامعه است

غلامعلی قربانی عضو هیات مدیره انجمن  مددکاران اجتماعی کشور که در همایش مددکاری اجتماعی و مسئولیت اجتماعی در استان ایلام گفت:

مسئولیت اجتماعی یکی از شاخصه‌ها در تعریف جدید مددکاری اجتماعی می باشد و رویکردی نوین در این حوزه محسوب می شود.

وی افزود: مسئولیت اجتماعی شامل مجموعه‌ای از وظایف و تعهدات فردی، گروهی، سازمانی است که هر یک از افراد، گروهها و سازمانها در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعه ای که در آن فعالیت و زنگی می نمایند بر عهده دارند.

عضو هیات مدیره انجمن  مددکاران اجتماعی کشور بیان داشت که مددکاران اجتماعی در کنار سایر سازمانها و نهادهای دولتی و غیر دولتی در جهت کمک به ارتقای کیفیت زندگی مردم و توسعه شاخص های سلامت اجتماعی، رسالت و مسئولیت اجتماعی دارند و در قبال آحاد جامعه بویژه اقشار در معرض آسیب و آسیب پذیر جامعه این مسئولیت پذیری اجتماعی مددکاران اجتماعی با اهمیت تر و حساس تر می شود.

قربانی ادامه داد:  علیرغم وجود سابقه تاریخی، مذهبی و دینی بسیار قوی در زمینه مسئولیت پذیری اجتماعی در کشور متاسفانه به علت عدم توجه اساسی سازمانها و نهادها به این مهم موجب شده تا کشور به لحاظ مسایل و آسیب های اجتماعی نه تنها در وضعیت مناسبی قرار نداشته باشد بلکه ادامه این روند موجب خواهد شد تا رنگین کمانی از مسایل و آسیب های اجتماعی را بصورت تصاعدی در کشور شاهد باشیم.

7

غلامعلی قربانی در ادامه عنوان نمود: وظیفه‌ی مددکاران اجتماعی در این حوزه بسیار با اهمیت، سنگین و گسترده است چون از سویی باید به کلیه حقوق شهروندی و مسئولیت های اجتماعی افراد، سازمانها، نهادهای دولتی و غیر دولتی آگاهی داشته باشند تا هم بتوانند سازمانها و نهادها را نسبت به این حقوق و مسئولیت های اجتماعی شان آگاه نمایند و هم آحاد جامعه را نسبت به این حقوق و مسئولیت های اجتماعی آشنا کنند تا با مشارکت فعال آنها، کلیه حقوق و مسئولیت های اجتماعی مورد مطالبه قرار گیرد و به مرور مسئولیت اجتماعی با استفاده ظرفیت سایر سازمانها  و نهادها در جامعه نهادینه شود.

عضو هیات مدیره مددکاران اجتماعی کشور به ضرورت توجه همه افراد و سازمانها به اندازه ظرفیت، توانایی و نیز در هر مقام و جایگاهی در کشور اشاره نمود و عنوان داشت: هرچقدر میزان مسئولیت اجتماعی در بین آحاد جامعه و سازمانها افزایش یابد به همان میزان مهربانی اجتماعی، تعلق و انسجام اجتماعی و شاخصه های سرمایه اجتماعی در بین مردم بیشتر خواهد شد و همین امر به مرور موجب خواهد شد ورودی ها به سازمانهای حمایتی و … کاهش پیدا نماید چون مردم خود در قبال همدیگر احساس مسئولیت می کنند،

به گفته قربانی: مسئولیت اجتماعی برای دولت ها هم به لحاظ اقتصادی، سیاسی، امنیتی و اجتماعی می تواند تاثیر گذار باشد، چون وظایف سنتی دولت ها را در سیاستگذاری و حمایت های اجتماعی می کاهد و از سویی با افزایش مقبولیت اجتماعی سازمان ها، امنیت اجتماعی و محلی نیز افزایش می یابد و البته ثروت بیشتر و مالیات بیشتر نیز به دنبال آن خواهد آمد.