آسیب‌های اجتماعی و سلامت شهری

حاشیه نشینی، نابرابری‌های اجتماعی، وندالیسم و… از جمله مسائل اجتماعی در حوزه سلامت شهری هستند که جامعه ما همچون بسیاری از جوامع دنیا با آن رو به رو است و باید پس از شناخت‌شان به کمک تحقیقات متعدد علمی، راه‌هایی را برای حل مشکلات‌شان و یا حداقل تخفیف آنها جست‌وجو کرد و این اثر حاصل یکی از همین کوشش‌ها است.
امروزه کارهای داوطلبانه و سازمان‌های غیردولتی به عنوان تجربه‌ای موفق در خارج از کشور می‌توانند به کمک آسیب دیدگان اجتماعی و حتی مددکاران داوطلب بشتابند و راه گشا باشند. آسیب‌های اجتماعی در دنیای امروز با پیچیده شدن نیاز به راهکارهای تازه‌ای نیز دارند. شواهد مختلف مؤید آن است که یکی از این راه حل‌ها، کارهای داوطلبانه و سازماندهی آنها در قالب سازمان های غیردولتی است. افراد در قالب این گروه‌ها علاوه بر یاری رساندن به نیازمندان (معتادان، بزه‌کاران، سالخوردگان، بازنشستگان و…)، خود یاد می‌گیرند که تلاش کنند تا به دیگران کمک کنند. این کنش علاوه بر این که می‌تواند برای جامعه سودآور باشد، به آنها هویتی جدید نیز می‌بخشند. دانشگاهیان برای توصیف پیوندها و ارتباط هایی که افراد از طریق کار داوطلبانه برقرار می‌سازند، مفهوم”سرمایه اجتماعی” را به میان کشیده‌اند. سازماندهی این فعالیت‌ها در قالب‌های مختلفِ دولتی و خصوصی، شوراها و سازمان های غیردولتی در حوزه شهری و به خصوص سلامت شهری صورت می‌گیرد. از این طریق فعالان و داوطلبانِ تنها و تک افتاده، حالا به عنوان شهروندی مسئول بسیار راحت تر می‌توانند نظرات خود را جا بیندازند، تجارب‌شان را مبادله کنند و ارتباط با همکاران همدل در داخل و خارج کشور را زنده نگه دارند. از این طریق می‌توان میلیون ها شهروند داوطلب را عملاً در سراسر شهرها به گونه‌ای آموزش داد و همراه ساخت که آنان دریابند تنها”با، از طریق و برای” آنهاست که می‌توان به تحولاتی چشمگیر در کمک به یکدیگر و تقویت وحدت اجتماعی و توسعه سلامت شهری دست یافت. در برنامه های توسعه‌ای امروز نیز شهروندان تشویق می‌شوند که از سیاست‌های ترویج فعالیت‌های داوطلبانه و گسترش سازمان‌های غیردولتی حمایت کنند و ارزش کار داوطلبانه در جامعه را دریابند.

منبع روزنامه ابتکار

برگرفته از وب سایت تخصصی مددکاران اجتماعی