آسیب‌های فضای مجازی مهم‌ترین آسیب کشور

به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، سید حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران  اظهار کرد: آسیب اجتماعی جزیره ای نیست و وقتی از آسیب اجتماعی حرف می زنیم باید برنامه ای تعریف کنیم که زنجیره ای وار آسیب های اجتماعی را مدیریت کنیم.
او با بیان اینکه در ایران موضوعات جدی داریم که شامل مواد مخدر و داروهای روانگردان، خشونت های خانگی و اجتماعی، جرائم و دعاوی مربوط به خانواده می شود، گفت: بیش از دو دهه است که با موضوع خشونت خانگی مواجه هستیم.
موسوی چلک ادامه داد: این روزها موضوع مهم آسیب اجتماعی مشکلات ناشی از فضای مجازی است.
رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران گفت: از دولت بعدی انتظار داریم در حوزه آسیب های اجتماعی برنامه داشته باشد و ریل گذاری خوبی در این خصوص انجام دهد.