آغاز طرح پیشگیری و غربالگری بیماران سرطانی

طرح پیشگیری و غربالگری بیماران سرطان به صورت آزمایشی در تعدادی محدود از واحد های صنعتی اجرا شد.

انجمن مددکاران اجتماعی ایران- طرح پیشگیری وغربالگری از بیماری سرطان که حدود یک ماه پیش از سوی موقوفات الحسنی و با همکاری اجرایی انجمن مددکاران اجتماعی آغاز شده بود وارد فاز اجرایی شد. در مرحله نخست این طرح، پس از یررسی ها و هماهنگی های انجام شده و به منظور شناسایی و رفع مشکلات و پیشبرد هر چه بهتر پروژه ، شهرک صنعتی پرند و تعدادی از واحدهای صنعتی شهریار، رباط کریم، و دماوند به صورت آزمایشی  به اجرا درآمده است. توزیع مددکاران اجتماعی در مرحله نخست، بر اساس اولویتهایی که اعلام کرده بودند صورت گرفت. به زودی در تمامی واحدهای صنعتی استان و با همکاری تمامی اعضای همکار ادامه خواهد یافت./