آمارهای جهانی برای رتبه بندی کرونایی کشورها درست نیست

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران، با انتقاد از نحوه محاسبه آمار کرونا از سوی بهداشت جهانی، گفت: در صورت محاسبه این آمار با روش‌های دقیق‌تر، ایران رتبه ۱۲ مبتلایان را دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حسن موسوی چلک ضمن انتقاد به نحوه محاسبه مبتلایان، افراد فوت شده و بهبود یافتگان کرونا از سوی سازمان بهداشت جهانی، افزود: در صورت محاسبه این آمار با روش‌های دقیق‌تر، ایران در خصوص مبتلایان رتبه ١٢، فوت شدگان رتبه ٧ و در خصوص بهبودیافتگان نیز رتبه سوم را به خود اختصاص می‌دهد.

وی با اشاره به اینکه شیوع ویروس کرونا به یک بحران جهانی تبدیل شده که تا به امروز (۱۷ فروردین) حدود ۲۰۶ کشور در جهان را درگیر خود کرده است، گفت: بر اساس تحلیلی که مهدی سروی همپا از اعضای هیأت مدیره انجمن مددکاران اجتماعی ایران و رئیس کمیته آموزش و پژوهش انجمن انجام داده با استناد بر آمارهای ارائه شده توسط سازمان جهانی بهداشت، حدود ۱۲۰۲۵۸۴ نفر تا به امروز مبتلا به بیماری کرونا شده‌اند.

وی با بیان اینکه از بین ٢٠۶ کشور درگیر در بحران ویروس کرونا ۲۰ کشور (آمریکا، ایتالیا، اسپانیا، آلمان، فرانسه، چین، ایران، انگلستان، ترکیه، سوئیس، بلژیک، هلند، کانادا، اتریش، کره جنوبی، پرتغال، برزیل، اسرائیل، سوئد، استرالیا) ٩٠.١ درصد از کل مبتلایان به ویروس کرونا در جهان را به خود اختصاص داده اند. این در حالی است که این ۲۰ کشور ٣۴.۴ درصد از جمعیت جهان را دارا هستند.

وی افزود: آمارها نشان می‌دهد که در بین این ۲۰ کشور به لحاظ تعداد مبتلایان آمریکا با ٢۵.٩ درصد از کل مبتلایان رتبه اول و استرالیا با نیم درصد از کل مبتلایان رتبه آخر را دارد و ایران با ۴.۶ درصد از کل مبتلایان در جان در رتبه هفتم قرار گرفته است.

رئیس انجمن مددکاری اجتماعی ایران ادامه داد: همچنین کشور چین به عنوان مبدا اولیه ویروس کرونا با ۶.٨ درصد از کل مبتلایان در جهان در رتبه ۶ جدول قرار گرفته است.
(جدول شماره ١)

رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با بیان اینکه این رتبه بندی صحیح نیست چراکه تعداد مبتلایان باید به نسبت جمعیت محاسبه شود، تصریح کرد: تعداد مبتلایان به نسبت جمعیت (نفر در یک میلیون جمعیت) محاسبه شده است که نشان می‌دهد کشورهای اسپانیا، سوئیس و ایتالیا رتبه‌های اول تا سوم و کشورهای کره جنوبی، چین و برزیل در انتهای جدول قرار گرفته اند. ایران با ۶۶۴ نفر در یک میلیون رتبه ۱۲ جدول را به خود اختصاص داده است. در کل جهان به ازای هر یک میلیون نفر تعداد ۱۵۵ نفر مبتلا به ویروس کرونا شده است.

(جدول شماره ٢)

عضو هیأت رئیسه منطقه آسیا واقیانوسیه فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی اضافه کرد: از بین حدود ۱۲۰۲۵۸۴ نفر که تا به امروز مبتلا به بیماری کرونا شده اند حدود ۶۴۷۳۲ نفر جان خود را از دست داده اند. همچنین از بین ۲۰۶ کشور درگیر در بحران ویروس کرونا ۲۰ کشور (آمریکا، ایتالیا، اسپانیا، آلمان، فرانسه، چین، ایران، انگلستان، ترکیه، سوئیس، بلژیک، هلند، کانادا، اتریش، کره جنوبی، پرتغال، برزیل، اسرائیل، سوئد، استرالیا) ٩۵.٣۵ درصد از کل فوت شدگان از ویروس کرونا در جهان را به خود اختصاص داده اند.

موسوی چلک با اشاره به اینکه آمارها نشان می‌دهد که در بین این ۲۰ کشور به لحاظ تعداد فوت شدگان ایتالیا با ٢٣.٧ درصد از کل فوت شدگان رتبه اول و استرالیا با یک دهم درصد از کل فوت شدگان رتبه آخر را دارد، ادامه داد: ایران با ۵.٣ درصد از کل فوت شدگان در جهان در رتبه ۶ قرار گرفته است. کشور چین به عنوان مبدا اولیه ویروس کرونا با ۵.١ درصد از کل فوت شدگان در جهان در رتبه ۷ جدول قرار دارد.

(جدول ٣)

کمیسراخلاق فدراسیون جهانی مددکاران اجتماعی با تاکید بر اینکه برخلاف آمار ارائه شده مذکور تعداد فوت شدگان نیز باید به نسبت تعداد مبتلایان محاسبه شود، تصریح کرد: بر این اساس تعداد فوت شدگان به نسبت تعداد مبتلایان محاسبه شده است که نشان می‌دهد کشورهای ایتالیا، انگلستان و هلند رتبه‌های اول تا سوم و کشورهای آلمان، اسرائیل و استرالیا در انتهای جدول قرار گرفته اند. ایران با ۶.٢ درصد فوت نسبت به تعداد مبتلایان رتبه ۷ جدول را به خود اختصاص داده است. در کل جهان ۵.۴ درصد از کل مبتلایان تا به امروز فوت شده اند.

(جدول ۴)

موسوی چلک همچنین در خصوص آمار بهبودیافتگان توضیح داد: از بین حدود ۱۲۰۲۵۸۴ نفر که تا به امروز مبتلا به بیماری کرونا شده اند حدود ۲۴۶۶۳۸ نفر بهبود پیدا کرده اند. از بین ۲۰۶ کشور درگیر در بحران ویروس کرونا ۲۰ کشور (آمریکا، ایتالیا، اسپانیا، آلمان، فرانسه،؟چین، ایران، انگلستان، ترکیه، سوئیس، بلژیک، هلند، کانادا، اتریش، کره جنوبی، پرتغال، برزیل، اسرائیل، سوئد، استرالیا) ٩۴.٢ درصد از کل بهبودیافتگان از ویروس کرونا در جهان را به خود اختصاص داده اند.

وی افزود: آمارها نشان می‌دهد که در بین این ۲۰ کشور به لحاظ تعداد بهبودیافتگان چین با ٣١.٢. درصد از کل بهبودیافتگان رتبه اول و پرتغال با کمتر از یک دهم درصد از کل بهبودیافتگان رتبه آخر را دارد و ایران با ۸ درصد از کل بهبودیافتگان در جهان در رتبه ۵ قرار گرفته است.

(جدول ۵)

وی با بیان اینکه این رتبه بندی نیز مشکلاتی دارد، توضیح داد: چراکه تعداد بهبودیافتگان باید به نسبت تعداد مبتلایان محاسبه گردد. تعداد بهبودیافتگان به نسبت تعداد مبتلایان نشان می‌دهد کشورهای چین، کره جنوبی و ایران رتبه‌های اول تا سوم و کشورهای برزیل، پرتغال و انگلستان در انتهای جدول قرار گرفته‌اند. ایران با ٣۵.۴ درصد بهبودیافته نسبت به تعداد مبتلایان رتبه ۳ جدول را به خود اختصاص داده است. در کل جهان ٢٠.۵ درصد از کل مبتلایان تا به امروز بهبود یافته اند.

(جدول. ۶)

کد خبر ۴۸۹۲۹۴۴